poniedziałek, 31 sierpień 2020 09:27

Czego może dotyczyć obróbka metali?

obrobka metali i stali obrobka metali i stali

Współczesny przemysł metalurgiczny wykorzystuje rozmaite technologie obróbki metali. Mogą one dotyczyć zarówno kształtowania z użyciem technik mechanicznych, jak i termicznych. Wpływają nie tylko na kształt, lecz również właściwości fizykochemiczne surowców.

Metody te pozwalają na uzyskanie formy w pełni zgodnej z dokładnymi założeniami projektowymi. Jednocześnie uformowane w ten sposób obiekty charakteryzują się dużą odpornością na uszkodzenia i mogą być dodatkowo zabezpieczone przed korozją ocynkowaniem ogniowym.

Nowoczesna obróbka skrawaniem metali

Jedną z najpopularniejszych obecnie metod kształtowania metali jest nowoczesna obróbka skrawaniem, którą realizuje m.in. firma Metaltech, o czym można przeczytać na ich stronie internetowej https://www.metaltech.pl/obrobka-metali-i-stali/. W jej zakres wchodzi toczenie, frezowanie oraz szlifowanie z użyciem maszyn CNC sterowanych numerycznie. Polega ona na stopniowym usuwaniu części materiału, aż do uzyskania pożądanego efektu i wykończenia powierzchni. Cały proces jest kontrolowany przez oprogramowanie komputerowe i doświadczonego operatora.

Kształtowanie metalu obróbką plastyczną

Tłoczenie, kucie ręczne lub mechaniczne, gięcie oraz ciągnienie to metody zaliczane do obróbki plastycznej metali. W jej trakcie dochodzi do zmiany właściwości fizykochemicznych materiału, jak i ewentualnego podzielenia go na mniejsze części. Stosuje się tutaj kształtowanie „na zimno”, czyli formowanie w warunkach poniżej temperatury rekrystalizacji, a także „na gorąco”. W przypadku konieczności ukształtowania rur i profili aluminiowych poprzez ich wyginanie często stosuje się wstępne przygotowanie surowca w procesie hydrotermicznym, co ułatwia jego odkształcanie.

Termiczna obróbka elementów metalowych

Często wykorzystywaną metodą jest również obróbka termiczna elementów metalowych. Procesy cieplne wypływają na zmianę struktury oraz parametrów fizyko-chemicznych materiałów. Wyróżniamy tutaj takie czynności jak hartowanie, stabilizowanie, przesycanie oraz wyżarzanie. Pozwala to również na podniesienie odporności stali na uszkodzenia mechaniczne. Nowoczesne technologie obrabiania wyrobów metalowych umożliwiają nadanie im zarówno pożądanych kształtów, jak i modyfikację właściwości fizykalnych.