czwartek, 05 kwiecień 2018 12:23

Co warto wiedzieć o szkoleniach bhp?

Trudno się nie zgodzić, że nieprzestrzeganie zasad bhp to jedna z głównych przyczyn wypadków w czasie pracy. Dlatego właśnie, tak powszechne są szkolenia bhp. W wielu przypadkach są one również obowiązkowe, choć nie zawsze organizuje się je z przymusu.

Obowiązek przeprowadzenia szkolenia

Pracodawca, przyjmując do zakładu nowych podwładnych ma obowiązek zorganizowania szkolenia z zakresu higieny pracy. Co więcej, obowiązek dotyczy również pracowników, którzy:

  • zmienili stanowisko pracy
  • otrzymali nowe obowiązki

Ponadto, należy również pamiętać, iż po pewnym czasie konieczne są szkolenia przypominające. Rzecz w tym, iż pracownicy najzwyczajniej w świecie mogą zapomnieć o niektórych przepisach, zwłaszcza tych dotyczących rzadko wykonywanych przez nich czynności.

Jak przebiegają kursy bhp?

Nie sposób oczywiście zrelacjonować dokładnie przebieg kursów bhp, gdyż inaczej wyglądają one w przypadku poszczególnych zakładów pracy. Niemniej jednak, układ szkolenia zwykle jest bardzo podobny. Pierwszą część stanowi lekcja teoretyczna, a drugą praktyczna. Podczas przekazywania teorii szkoleniowiec zaznajamia pracowników z przepisami prawnymi oraz regulaminami zakładu i hali. Etap praktyczny polega natomiast na prezentacji wykonywania poszczególnych czynności.

Kto przeprowadza szkolenia?

Usługi bhp świadczone są dzisiaj przez wiele firm posiadających odpowiednie zezwolenia. Większość zakładów pracy korzysta właśnie z tego rodzaju firm, którym zlecają konkretne zadania, gdy zachodzi taka potrzeba. Niemniej jednak, w przypadku większych zakładów pracy, doradztwo bhp jest potrzebne w zasadzie bez przerwy. W takim przypadku umowa z firmą świadczącą usługi z zakresu higieny pracy wygląda nieco inaczej. Podpisuje się przeważnie stałą umowę o współpracy.

Oczywiście, można również zatrudnić w zakładzie specjalistę z zakresu bhp. Wydaje się jednak, że jest to rozwiązanie mniej wygodne. Przed zatrudnieniem konieczne jest bowiem dokładne sprawdzenie kompetencji pracownika, co jest bardzo czasochłonnym i niekoniecznie łatwym zadaniem. Ponadto, często zatrudnienie pracownika nie jest po prostu opłacalne. Specjalista bhp tylko okresowo ma bowiem wiele obowiązków, a wypłatę trzeba mu wypłacać każdego miesiąca.