środa, 01 kwiecień 2020 10:24

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w biurze

Ochrona przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa

Nowe budynki są przeważnie wyposażone w pewne systemy ochrony przeciwpożarowej. Jednak nawet one mogą okazać się niewystarczające, jeśli ludzie przebywający w biurze nie będą wiedzieć, jak mają się zachować w sytuacji zagrożenia. Łatwo jest zapomnieć o tych aspektach, gdy nie dzieje się nic złego. Warto więc zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników i przygotować ich na ewakuację.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pożarowego w biurze 

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe powinno być priorytetem w miejscu pracy, a pracownicy zawsze muszą być świadomi tego, jakie kroki muszą poczynić, gdy wybuchnie pożar. Osoba odpowiedzialna za ochronę przeciwpożarową w biurze powinna więc: 

  • przygotować plan ewakuacji na wypadek pożaru; 
  • kontrolować stan systemów przeciwpożarowych  co najmniej raz w roku, 
  • informować pracowników o tym, jak bezpiecznie korzystać z urządzeń i maszyn w biurze, 
  • pozbywać się uszkodzonego sprzętu elektrycznego, 
  • wyznaczyć miejsca, w których można palić papierosy, 
  • sprawdzać stan instalacji elektrycznej,  
  • przeszkolić pracowników w zakresie korzystania z gaśnic. 

Ochrona przeciwpożarowa budynków biurowych 

Jednym z najlepszych sposobów, aby uchronić się przed ogniem, jest zainstalowanie systemów przeciwpożarowych w budynku. Tryskacze przeciwpożarowe, alarmy, gaśnice i pasywna ochrona to najskuteczniejsze rozwiązania, które mogą uratować zarówno ludzie życie, jak i całe biuro. 

Więcej o tym, jakie systemy ochrony przeciwpożarowej mają zastosowanie w konkretnych budynkach, można przeczytać na stronie https://www.promattop.pl/

Tryskacze przeciwpożarowe mogą ugasić lub zatrzymać rozprzestrzenianie się ognia. System ten jest niezwykle wydajny, ponieważ można zaprojektować go tak, aby pasował do potrzeb obiektu i zapewniał wszystkim bezpieczeństwo. Alarmy ostrzegają pracowników, dzięki czemu mogą oni szybko i bezpiecznie uciec. Z kolei gaśnice mogą zapobiegać rozprzestrzenianiu się ognia, niszczeniu mienia oraz zranieniu ludzi. 

Pasywna ochrona przeciwpożarowa działa na innej zasadzie niż powyższe narzędzia. Farby, drzwi czy płyty ogniochronne mogą utrzymać pożar na niewielkim obszarze, dzięki czemu zniszczenia zniwelowane są do najmniejszego poziomu.