czwartek, 20 sierpień 2020 12:14

Audyt procesów w firmie – prosty sposób na rozwiązanie problemów

Audyt wewnętrzny Audyt wewnętrzny

Dzięki regularnej kontroli prowadzonych działań przedsiębiorstwa można stać się ważnym podmiotem na tle innych biznesowych konkurentów. Rzetelna analiza pozwala również rozwijać procesy, które w efektywny sposób usprawniają funkcjonowanie poszczególnych działów firmy.

Charakterystyka

Audyt wewnętrzny opiera się w swoim założeniu na działaniach o charakterze konsultingowym. Analizy dokonuje zazwyczaj zewnętrzny podmiot. Jego obserwacje i ustalenia przedstawiane są w formie rzetelnego raportu, na podstawie którego wdrażane są na kolejnym etapie zmiany mające wpłynąć korzystnie na dysfunkcyjne obszary przedsiębiorstwa. Audyt wewnętrzny to świetny sposób na polepszenie pozycji rynkowej firmy. Jego zaletą jest rzetelne, bezstronne i obiektywne podejście podmiotu przeprowadzającego analizę. Kontrola obejmuje zazwyczaj obszary, których błędy w działaniu w znacznym stopniu obniżają wyniki osiągane przez dane przedsiębiorstwo. W ramach metody analizie podlega techniczny, informatyczny i finansowy sektor firmy. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej https://www.crowe.com/pl.

Testy penetracyjne

Kontrolowane ataki to częsta praktyka w ramach audytu wewnętrznego. Operacje te prowadzone są w oparciu o ściśle ustalone kryteria. Testy penetracyjne pozwalają ocenić sposób funkcjonowania teleinformatycznych systemów przedsiębiorstwa. To skuteczna metoda weryfikacji blokad wobec prób ich obejścia. Atak kontrolowany wykrywa ewentualne uchybienia w oprogramowaniu. Testy penetracyjne przeprowadza specjalista IT, który pod postacią hakera posługuje się exploitami. Po ataku kontrolowanym sporządzany jest dokładny raport, zawierający uwagi o zaobserwowanych błędach. Na jego podstawie można wprowadzić odpowiednie poprawki do systemu informatycznego.

Audyt wewnętrzny to efektywny sposób, dzięki któremu można zweryfikować sposób funkcjonowanie poszczególnych działów własnej firmy. Warto pamiętać, by analizy przeprowadzać regularnie. Dzięki temu firma będzie rozwijać się, stając się silną konkurencją dla innych przedsiębiorstw.