piątek, 21 maj 2021 13:19

Co grozi za opóźnienia w spłacie kredytu?

opóźnienie w spłacie raty kredytu opóźnienie w spłacie raty kredytu pixabay

Mimo że udzielenie kredytu przez banki obwarowane jest koniecznością spełnienia wielu wymagań, Polacy bardzo często mają problem ze spłatą swoich zobowiązań. Warto wiedzieć, ile można zwlekać z wpłaceniem raty oraz co grozi za opóźnienia w spłacie kredytu.

Jak długo można zwlekać ze spłatą kredytu bez konsekwencji?

Podpisanie umowy kredytowej oznacza, że kredytobiorca akceptuje zapisy, które zostały w niej zawarte, w tym harmonogram uiszczania rat. Zazwyczaj banki nie dopuszczają żadnego opóźniania w ich spłacaniu i już kolejnego dnia zwłoki mają prawo wyciągnąć konsekwencje względem nieterminowego kredytobiorcy. Warto jednak podkreślić, że każda z instytucji posiada odrębne wzory umów oraz procedury, dlatego ile można się spóźnić ze spłatą raty kredytu to temat omawiany także na Go2Kredyt. Dla banku nieistotne będą powody opóźnienia w spłacie – każdy kredytobiorca zalegający ze spłatą zobowiązania traktowany jest tak samo.

Jakie konsekwencje związane są z opóźnieniem w spłacie kredytu?

Choć wierzyciel nie dopuszcza zwłoki w spłacie zobowiązań, bardzo często sankcje wyciągane są dopiero po kilku-kilkunastu dniach bez uregulowania zaległej raty. Pierwszą konsekwencją czekającą nieterminowego kredytobiorcę jest otrzymanie wezwania do zapłaty i upomnienia ze strony banku. Gdy nie przyniosą one skutku, wysyłany jest kolejny monit przypominający o konieczności spłaty raty. Zazwyczaj kredytobiorca ma 30 dni na uzupełnienie brakującej wpłaty. Gdy po tym czasie zaległość nie zostanie uregulowana, wierzyciel zgłasza sprawę do BIK. Wpis do rejestru znacząco obniża wiarygodność kredytową i może powodować utrudnienia w przypadku chęci zaciągnięcia kolejnego zobowiązania lub zakupu na raty. Po 60 dniach od daty zapłaty nieuregulowanej raty dłużnik może być wpisany do rejestru zadłużonych BIG. Kolejną z konsekwencji braku wpłaty rat kredytu jest rozwiązanie umowy kredytowej przez bank. Zazwyczaj dochodzi do niej w przypadku 90-dniowej zwłoki w realizacji płatności. Sytuacja ta związana jest z koniecznością uregulowania wszelkich płatności względem wierzyciela w czasie 14 dni. Gdy nie zostaną one zrealizowane, bank może rozpocząć własne postępowanie windykacyjne, przekazać dług firmie zewnętrznej, a w przypadku bezskuteczności skierować sprawę na drogę sądową, na której skutek kredytobiorcy grozi egzekucja komornicza. Nie prawdą jest, że w związku z opóźnieniami ze spłatą kredytu otrzymać można wyrok skazujący na odbycie kary więzienia.

Opóźnienia w spłacie kredytu – konsekwencje finansowe

Oprócz konsekwencji prawnych, opóźnienia w spłacie kredytu wiążą się z karami finansowymi. Warto zaznaczyć, że wspomniane wyżej drugie i ewentualnie kolejne wezwanie do zapłaty (o tym czy bank wysyła ich więcej decydują wewnętrzne procedury) skierowane dłużnikowi przez wierzyciela jest odpłatne. Zazwyczaj są to niewielkie kwoty (od 1,75 zł do 20 zł), jednak stanowią kolejne zobowiązanie dla niewypłacalnego dłużnika. Opłaty te są różne dla każdego banku i mogą ulec zmianie w czasie. Ponadto banki naliczają odsetki karne za opóźnienia w spłacie zobowiązania. Zazwyczaj proces ten rozpoczyna się dnia kolejnego po dniu spłaty raty zaplanowanym w harmonogramie spłat. Wysokość odsetek zapisana jest w umowie, jednak warto podkreślić, że jej maksymalna wysokości określona jest prawnie w Kodeksie cywilnym. Zapis związany z nią mówi, że są to opłaty rzędu dwukrotności sumy wysokości równej sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Oznacza to, ze aktualnie odsetki mogą wynosić maksymalnie 11,2%.

 • Jakie są typy bram garażowych? Jak wybrać odpowiednią?

  Jakie są typy bram garażowych? Jak wybrać odpowiednią?

  Brama garażowa to z całą pewnością inwestycja na lata. Odpowiednio dopasowana zapewnia nie tylko wysoką estetykę elewacji budynku, ale również stanowi element wpływający na bezpieczeństwo czytaj dalej
 • Jak wydłużyć żywotność Diesla?

  Jak wydłużyć żywotność Diesla?

 • Kursy językowe dla maturzystów - gdzie ich szukać?

  Kursy językowe dla maturzystów - gdzie ich szukać?

  Język angielski jest obecnie najpopularniejszym drugim językiem nowożytnym, jaki wybierają uczniowie przystępujący do egzaminu maturalnego. W 2022 roku język ten wybrało ponad 60% maturzystów. Ponadto, czytaj dalej
 • Magnez w płynie – jak działa i jak go używać? Wyjaśniamy

  Magnez w płynie – jak działa i jak go używać? Wyjaśniamy

  Jesteś profesjonalnym sportowcem? A może trenujesz lub ćwiczysz zupełnie amatorsko? Niezależnie od tego, jaka jest Twoja odpowiedź, z pewnością wiesz, czym jest ból mięśni po czytaj dalej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4