środa, 31 maj 2017 09:08

Jak sobie radzić z nierzetelnym płatnikiem w biznesie?

Nieprzestrzeganie terminów spłaty zobowiązań płatniczych przez kontrahentów to jedna z największych przeszkód w prowadzeniu przedsiębiorstwa. Powstałe z tego powodu zatory finansowe mogą doprowadzić nawet do upadłości firmy. Poniżej przestawiamy kilka metod na radzenie sobie z nieuczciwym partnerem biznesowym.

 

Pprawdzenie firmy przed rozpoczęciem współpracy

Najlepszą metodą na zachowanie płynności finansowej w biznesie jest unikanie współpracy z mało wiarygodnymi przedsiębiorcami. Dlatego pierwszym krokiem, jaki powinno się wykonać przed rozpoczęciem wspólnych interesów z nowym klientem, jest rzetelna weryfikacja informacji na jego temat. Na początku należy sprawdzić czy dana firma faktycznie istnieje i czy nie jest w stanie upadłości. Następnie warto ustalić, za pośrednictwem biura informacji gospodarczej, czy przedsiębiorca nie jest zadłużony. Zalecane jest również przejrzenie opinii o kontrahencie w Internecie.

Negocjacje z zadłużonym przedsiębiorcą

Jeśli współpraca została już podjęta, a partner biznesowy nie spłaca zobowiązań w terminie, to pierwszym podjętym działaniem powinna być uprzejma i konkretna rozmowa. Należy jasno i rzeczowo przedstawić oczekiwania na temat płatności za towary i usługi. Zdarza się bowiem, że opóźnienie w przelewie wynika ze złego systemu zarządzania obiegiem faktur lub z lekkiego podejścia do ustalonych terminów. W takich przypadkach rozmowa upominająca może okazać się bardzo skuteczna.

Miękka windykacja

Jeśli negocjacje nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, zaleca się skorzystanie z innych metod – jedną z nich jest windykacja miękka. Jednym z głównych działań w tym procesie jest wezwanie do zapłaty z ostrzeżeniem o zamiarze przekazania informacji o nieuregulowanych płatnościach  do rejestru zadłużonych. Metoda ta jest najbardziej skuteczna, jeśli przyczyną niespłacania należności jest brak płatniczej dyscypliny. Obawa przed wpisaniem do BIG jest często bardzo silnym motywatorem do spłaty zaległego zobowiązania.

Windykacja twarda

Jeśli wszystkie wcześniejsze metody zawiodą, warto zastanowić się nad skorzystaniem z bardziej stanowczych środków. Twarde metody windykacyjne stosuje się zazwyczaj wobec kontrahentów, którzy zalegają ze spłatą wysokich zobowiązań przez długi okres czasu. To przede wszystkim dotkliwe dla firmy sankcje jak: wpisanie do rejestru Biura Informacji Gospodarczej, rozpoczęcie egzekucji należności, a nawet - zgłoszenie sprawy do sądu.

Czytany 781 razy

Biznes i finanse

  • 1