poniedziałek, 06 kwiecień 2020 07:55

Import towarów w procedurze uproszczonej - na czym polega i jakie są zasady?

Import towarow Import towarow

Import towarów w procedurze uproszczonej jest coraz częściej stosowanym narzędziem wśród przedsiębiorców. Ustawa wskazuje, że podatnicy mają możliwość rozliczenia VAT od importu nawet wtedy, gdy nie opłacili wcześniej podatku do urzędu celno-skarbowego. Na czym polega procedura uproszczona? Jakie są jej zasady? Co daje skorzystanie z uproszczonej procedury oraz jak wybrać do tego firmę spedycyjną?

Procedura uproszczona - warunki

Skorzystanie z procedury uproszczonej wymaga spełnienia kilku warunków. Po pierwsze należy zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego i naczelnika urzędu celnego (na piśmie) o tym, że zamierzamy rozliczyć podatek VAT z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej jeszcze przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego. Konieczne jest także przedstawienie danych dokumentów: zaświadczeń o niezaleganiu z płatnościami należnych składek na ubezpieczenie społeczne i innych podatków, potwierdzenie zarejestrowania podatnika jako czynnego odnośnie podatku VAT. Jeśli podatnik posiada aktualne dokumenty wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed importem, nie ma konieczności przedstawiania wyżej wymienionych dokumentów.

Spedycja i istota procedury uproszczonej

Skorzystanie z procedury uproszczonej przez podatników importujących towary spoza obszaru Unii Europejskiej odnosi się do tego, że mają oni obowiązek obliczać oraz wykazywać kwotę podatku VAT w zgłoszeniu celnym. Zapłata tego zobowiązania powinna zostać dokonana w danym terminie (10 dni od moment powiadomienia podatnika o kwocie podatku). Zauważyć należy, że importer skorzystać może z obniżenia podatku należnego o podatek, który został wskazany w zgłoszeniu - ale dopiero za okres, w jakim otrzymał celne zgłoszenie. To sprawia, że konieczne jest zapłacenie podatku importowego, natomiast odliczenie go odbywa się dopiero w trakcie składania deklaracji VAT-7 za dany miesiąc.

Procedury uproszczone są określone w ustawie VAT, która wskazuje możliwość rozliczenia podatku na zasadach ogólnych w deklaracji VAT-7. Dotyczy on jedynie importerów, którzy odpraw celnych dokonują jedynie w celnej procedurze uproszczonej.

Spedycja i transport towarów to czynności, które są wykonywane przez wiele firm w naszym kraju, a także na całym świecie. Jeśli chcemy poszukać pomocy w tym zakresie i skorzystać z profesjonalnych usług tego typu, warto zwrócić się do agencji celnej lub firmy spedycyjnej. Agencja celna ma za zadanie współpracować z firmami, które dokonują eksportu oraz importu towarów, pośredniczy także pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Czynności spedycyjne wymagają doświadczenia i umiejętności planowanie dokładnego przewozu towarów wraz z uwzględnieniem różnorodnych kwestii, które należy rozwiązać tak, aby był jak najbardziej korzystne dla przedsiębiorstwa. Ułatwieniem dla takich firm jest właśnie procedura uproszczona, która wymaga jednak spełnienia danych warunków.

Czytany 1112 razy

Biznes i finanse

  • 1