czwartek, 26 styczeń 2017 14:49

Ściąganie należności – czy warto korzystać z pomocy adwokata?

Wiele osób uważa, że korzystanie z usług prawnika – adwokata czy radcy prawnego to ostateczność. Powszechnie uważa się, że jest to drogie oraz adwokaci przyjmują tylko poważne sprawy.

Obie te teorie są błędne i często pokutują wśród społeczeństwa. Adwokaci mają różne specjalizacje i podejmują się różnorodnych spraw – z zakresu prawa cywilnego, karnego, jak i gospodarczego. Często poszczególne kancelarie adwokackie specjalizują się w określonej dziedzinie prawa.Pozwala to na lepsze przygotowanie się adwokata do określonych spraw, co gwarantuje jego klientom usługi dostosowane ściśle do ich potrzeb. Przykładowo Kancelaria adwokata Jacka Pałki specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, upadłościowego, karnego czy gospodarczego. Mecenas Jacek Pałka podejmuje się również spraw związanych z postępowaniem egzekucyjnym, a także przygotowaniem skarg na czynności komornicze. Pełen zakres specjalizacji kancelarii można sprawdzić między innymi na stronie internetowej.

Czy zatem warto korzystać z pomocy adwokata przy sprawie egzekucyjnej – przy ściąganiu długów od wierzyciela? Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Szczególnie jeśli już na etapie zakładania sprawy o zapłatę przeczuwamy problemy ze strony dłużnika. Często takie problemy pojawiają się już przy próbach polubownego załatwienia sprawy. Wówczas, jeszcze przed złożeniem pozwu do sądu można poprosić prawnika o pomoc. Jak się okazuje wysłanie pisma przedsądowego, wzywającego do ugodowego załatwienia sprawy, które zostaje przygotowane przez specjalistę z zakresu prawa może okazać się motywujące dla osoby, która unika spłaty należności. Często sama rozmowa z adwokatem wierzyciela wywiera wpływ na dłużnika, gdyż adwokat zna rozwiązania prawne, które przedstawia osobie, która nie spłaca swojego zadłużenia.

Jeżeli takie rozwiązanie nie będzie skutkowało, kolejnym krokiem jest złożenie sprawy o zapłatę, w której wydawany jest nakaz zapłaty. Adwokat oprócz przygotowania pism procesowych może reprezentować klienta przed sądem. Jest to szczególnie istotne, gdy sprawa się odbywa poza miejscem zamieszkania lub jest bardzo skomplikowana. W późniejszym etapie adwokat może kontrolować przebieg postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika i reagować w razie jakichkolwiek nieprawidłowości.

Artykuły powiązane

Polecamy

  • 1
  • 2

Biznes i finanse

  • 1