niedziela, 12 kwiecień 2015 08:01

5 wysoko rozwiniętych gospodarek uniknie ryzyka trwałego zahamowania wzrostu

Ponad trzy lata od oficjalnie ogłoszonego ożywienia, gospodarki wysoko rozwinięte z trudem wracają na ścieżkę zrównoważonego wzrostu. Niektóre prognozują nawet brak rozwoju, co wydaje się niekiedy nieodwracalne. Jednak nie wszystkie zaawansowane gospodarki znajdują się w tej samej sytuacji, jeżeli chodzi o ryzyko długotrwałej stagnacji. Które spośród rozwiniętych krajów OECD mają niezbędne środki umożliwiające przyspieszenie wzrostu w nadchodzącym dziesięcioleciu?

 

Tradycyjne wskaźniki  vs. decydujące kryteria, które uwypuklił niedawny kryzys

Aby określić, które zaawansowane gospodarki są najmniej narażone na wejście w długi okres niskiego wzrostu czy nawet stagnacji, ekonomiści Coface przeanalizowali grupę 23 krajów, opierając się na pięciu kryteriach:

1. Sytuacja demograficzna i innowacyjność– dwa tradycyjnie decydujące czynniki potencjalnego długofalowego wzrostu. Wielka Brytania doświadcza przyspieszonego wzrostu swoich aktywów, natomiast w Hiszpanii spada poziom imigracji. W obu przypadkach ważną rolę odgrywa atrakcyjność tych krajów. Stany Zjednoczone pozostają jednym z czołowych krajów pod względem innowacyjności, w szczególności w zakresie biotechnologii. Ta przewaga pomaga zapewnić długofalowy rozwój kraju.

2. Nierówność dochodów w krajach OECD częściowo tłumaczy kryzys lat 2008–2009 i niestabilne ożywienie. Prowadzi ona do długofalowej słabości siły nabywczej gospodarstw domowych o niskich dochodach. Szwecja, Dania, Stany Zjednoczone i Francja doświadczyły wzrostu nierówności zgodnie ze współczynnikiem Giniego, co przyczyniło się do spowolnienia ich rozwoju.

3. Dług publiczny i prywatny, który przybrał nadmierne rozmiary (między 300 proc. a 350 proc. poziomu PKB w większości krajów OECD), zwiększa podatność podmiotów na zagrożenia finansowe poprzez narażanie kredytobiorców na niewypłacalność i ryzyko utraty płynności.Kraje, takie jak Hiszpania i Wielka Brytania, w których przed kryzysem drastycznie wzrósł dług prywatny, popadły następnie w poważną recesję. Wśród najmniej zadłużonych znajdują się Niemcy, Australia, Szwajcaria i Finlandia.

4. Wyniki w zakresie eksportu są wysoce uzależnione od konkurencyjności – zarówno pod względem cen, jak i aspektów niezwiązanych z kosztami (innowacyjność, jakość, wzornictwo itp.). Europa Południowa i Irlandia stały się bardziej konkurencyjne dzięki obniżeniu ich realnego kursu wymiany. Wielka Brytania, Japonia i Niemcy korzystają z wysokiej wartości dodanej, jaką stanowi wizerunek ich produktów.

5 najbardziej stabilnych krajów: Niemcy, Korea Południowa, Szwajcaria, Belgia i Holandia

Z przeprowadzonej analizy wynika, że pięć krajów OECD pozytywnie się wyróżnia.

piec

źródło: Coface

Legenda do tabeli:

Górny wiersz: Sytuacja demograficzna, Innowacyjność, Nierówności, Zadłużenie, Handel

 

Niemcy

Wydatki na badania i rozwój, ponoszone głównie przez prywatne przedsiębiorstwa niemieckie, są powyżej średniego poziomu dla OECD. Systemy finansowania stanowią zachętę do wzrostu dla małych przedsiębiorstw. Dodatkowo obok stabilnego poziomu eksportu kraj korzysta z wysokiej konkurencyjności, z wyłączeniem kosztów.

 

Korea Południowa

Jako lider w branży elektroniki wysokiej jakości Korea Południowa osiąga znaczny wzrost produktywności, bazując na swoim silnym potencjale innowacyjności, w tym również wysokiej jakości systemu edukacji, wysokim poziomie wydatków publicznych na badania i rozwój oraz wysokiej liczbie złożonych wniosków patentowych. Pomimo spowolnienia w Chinach, zaawansowana innowacyjna technologia pozwala krajowi wykorzystywać potencjał gospodarczy w zakresie eksportu.

 

Szwajcaria

Innowacyjność stanowi kluczowy priorytet dla Szwajcarii, która uzyskała silną pozycję w branży biotechnologii. Obowiązujący w kraju system finansowania ułatwia dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do kredytów bankowych, a finansowanie badań i rozwoju pochodzi głównie z prywatnych źródeł. Kraj charakteryzuje również bardzo wysoka konkurencyjność pozakosztowa, a przedsiębiorstwa szwajcarskie korzystają z wizerunku marek z wyższej półki. Poziom szwajcarskiego eksportu w latach 2007-2013 wzrósł o 27 proc.

 

Belgia

Belgia to jeden z krajów o najniższym poziomie nierówności w OECD. Pod względem stopnia otwartości gospodarki kraj plasuje się w czołówce krajów OECD z wynikiem 82 proc. PKB. Dynamiczna sprzedaż eksportowa zapewnia krajowi dużą konkurencyjność.

 

Holandia

Holandia odnotowuje zrównoważone i względnie pozytywne wskaźniki. Chociaż łączne zadłużenie kraju jest dość wysokie (355 proc. PKB), poziom długu publicznego (78 proc.) umożliwiłby rządowi wsparcie sektora prywatnego w razie oczekiwanej zmiany tempa wzrostu. Szczególną przewagę kraju stanowi też działalność portowa – Rotterdam to największy port w Europie. Holandia odnotowuje również jeden z najwyższych w OECD wskaźników otwartości (83 proc. PKB).

 

 • Ile DPI powinien mieć projekt do zlecenia druku wielkoformatowego?

  Ile DPI powinien mieć projekt do zlecenia druku wielkoformatowego?

  Przykładem druku wielkoformatowego są między innymi plakaty, plandeki, banery lub okleiny witryn sklepowych. Druk o niestandardowo dużych wymiarach jest usługą oferowaną przez wiele drukarni. czytaj dalej
 • Pogoda a klimat

  Pogoda a klimat

  Wielu z nas słyszało, a nawet i na co dzień używa słów takich jak klimat i pogoda. Czy jednak oznaczają one to samo? Zdecydowanie nie. czytaj dalej
 • Wytrzymaj w abstynencji z wszywką alkoholową Warszawa

  Wytrzymaj w abstynencji z wszywką alkoholową Warszawa

  Każdy z nas jest świadomy działania alkoholu. Spożywając go zupełnie zapominamy o całym świecie i istniejących problemach. Pijemy najczęściej do momentu silnego upojenia, ponieważ nie czytaj dalej
 • Tabletki na uspokojenie - kiedy warto po nie sięgać?

  Tabletki na uspokojenie - kiedy warto po nie sięgać?

  Stres jest naturalnym zjawiskiem, który do pewnego stopnia jest potrzebny. czytaj dalej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4