niedziela, 12 kwiecień 2015 08:01

5 wysoko rozwiniętych gospodarek uniknie ryzyka trwałego zahamowania wzrostu

Ponad trzy lata od oficjalnie ogłoszonego ożywienia, gospodarki wysoko rozwinięte z trudem wracają na ścieżkę zrównoważonego wzrostu. Niektóre prognozują nawet brak rozwoju, co wydaje się niekiedy nieodwracalne. Jednak nie wszystkie zaawansowane gospodarki znajdują się w tej samej sytuacji, jeżeli chodzi o ryzyko długotrwałej stagnacji. Które spośród rozwiniętych krajów OECD mają niezbędne środki umożliwiające przyspieszenie wzrostu w nadchodzącym dziesięcioleciu?

 

Tradycyjne wskaźniki  vs. decydujące kryteria, które uwypuklił niedawny kryzys

Aby określić, które zaawansowane gospodarki są najmniej narażone na wejście w długi okres niskiego wzrostu czy nawet stagnacji, ekonomiści Coface przeanalizowali grupę 23 krajów, opierając się na pięciu kryteriach:

1. Sytuacja demograficzna i innowacyjność– dwa tradycyjnie decydujące czynniki potencjalnego długofalowego wzrostu. Wielka Brytania doświadcza przyspieszonego wzrostu swoich aktywów, natomiast w Hiszpanii spada poziom imigracji. W obu przypadkach ważną rolę odgrywa atrakcyjność tych krajów. Stany Zjednoczone pozostają jednym z czołowych krajów pod względem innowacyjności, w szczególności w zakresie biotechnologii. Ta przewaga pomaga zapewnić długofalowy rozwój kraju.

2. Nierówność dochodów w krajach OECD częściowo tłumaczy kryzys lat 2008–2009 i niestabilne ożywienie. Prowadzi ona do długofalowej słabości siły nabywczej gospodarstw domowych o niskich dochodach. Szwecja, Dania, Stany Zjednoczone i Francja doświadczyły wzrostu nierówności zgodnie ze współczynnikiem Giniego, co przyczyniło się do spowolnienia ich rozwoju.

3. Dług publiczny i prywatny, który przybrał nadmierne rozmiary (między 300 proc. a 350 proc. poziomu PKB w większości krajów OECD), zwiększa podatność podmiotów na zagrożenia finansowe poprzez narażanie kredytobiorców na niewypłacalność i ryzyko utraty płynności.Kraje, takie jak Hiszpania i Wielka Brytania, w których przed kryzysem drastycznie wzrósł dług prywatny, popadły następnie w poważną recesję. Wśród najmniej zadłużonych znajdują się Niemcy, Australia, Szwajcaria i Finlandia.

4. Wyniki w zakresie eksportu są wysoce uzależnione od konkurencyjności – zarówno pod względem cen, jak i aspektów niezwiązanych z kosztami (innowacyjność, jakość, wzornictwo itp.). Europa Południowa i Irlandia stały się bardziej konkurencyjne dzięki obniżeniu ich realnego kursu wymiany. Wielka Brytania, Japonia i Niemcy korzystają z wysokiej wartości dodanej, jaką stanowi wizerunek ich produktów.

5 najbardziej stabilnych krajów: Niemcy, Korea Południowa, Szwajcaria, Belgia i Holandia

Z przeprowadzonej analizy wynika, że pięć krajów OECD pozytywnie się wyróżnia.

piec

źródło: Coface

Legenda do tabeli:

Górny wiersz: Sytuacja demograficzna, Innowacyjność, Nierówności, Zadłużenie, Handel

 

Niemcy

Wydatki na badania i rozwój, ponoszone głównie przez prywatne przedsiębiorstwa niemieckie, są powyżej średniego poziomu dla OECD. Systemy finansowania stanowią zachętę do wzrostu dla małych przedsiębiorstw. Dodatkowo obok stabilnego poziomu eksportu kraj korzysta z wysokiej konkurencyjności, z wyłączeniem kosztów.

 

Korea Południowa

Jako lider w branży elektroniki wysokiej jakości Korea Południowa osiąga znaczny wzrost produktywności, bazując na swoim silnym potencjale innowacyjności, w tym również wysokiej jakości systemu edukacji, wysokim poziomie wydatków publicznych na badania i rozwój oraz wysokiej liczbie złożonych wniosków patentowych. Pomimo spowolnienia w Chinach, zaawansowana innowacyjna technologia pozwala krajowi wykorzystywać potencjał gospodarczy w zakresie eksportu.

 

Szwajcaria

Innowacyjność stanowi kluczowy priorytet dla Szwajcarii, która uzyskała silną pozycję w branży biotechnologii. Obowiązujący w kraju system finansowania ułatwia dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do kredytów bankowych, a finansowanie badań i rozwoju pochodzi głównie z prywatnych źródeł. Kraj charakteryzuje również bardzo wysoka konkurencyjność pozakosztowa, a przedsiębiorstwa szwajcarskie korzystają z wizerunku marek z wyższej półki. Poziom szwajcarskiego eksportu w latach 2007-2013 wzrósł o 27 proc.

 

Belgia

Belgia to jeden z krajów o najniższym poziomie nierówności w OECD. Pod względem stopnia otwartości gospodarki kraj plasuje się w czołówce krajów OECD z wynikiem 82 proc. PKB. Dynamiczna sprzedaż eksportowa zapewnia krajowi dużą konkurencyjność.

 

Holandia

Holandia odnotowuje zrównoważone i względnie pozytywne wskaźniki. Chociaż łączne zadłużenie kraju jest dość wysokie (355 proc. PKB), poziom długu publicznego (78 proc.) umożliwiłby rządowi wsparcie sektora prywatnego w razie oczekiwanej zmiany tempa wzrostu. Szczególną przewagę kraju stanowi też działalność portowa – Rotterdam to największy port w Europie. Holandia odnotowuje również jeden z najwyższych w OECD wskaźników otwartości (83 proc. PKB).

 

 • Znaczenie terapii rodzinnej w rozwiązywaniu konfliktów domowych

  Znaczenie terapii rodzinnej w rozwiązywaniu konfliktów domowych

  Rodzina jest podstawowym środowiskiem, w którym rozwijają się nasze pierwsze relacje interpersonalne. To w rodzinie uczymy się komunikacji, wyrażania uczuć, radzenia sobie z konfliktami i czytaj dalej
 • Aktywność fizyczna jako klucz do długiego i zdrowego życia

  Aktywność fizyczna jako klucz do długiego i zdrowego życia

  Aktywność fizyczna jest jednym z najważniejszych aspektów zdrowego stylu życia. W dobie rosnącej liczby godzin spędzanych przed ekranami komputerów i telewizorów, znalezienie czasu na ćwiczenia czytaj dalej
 • Szukasz butów spawalniczych?

  Szukasz butów spawalniczych?

  Odpowiadasz za wyposażenie firmy? Zastanawiasz się, w jakie buty spawalnicze warto zainwestować? Jeśli owszem, koniecznie zapoznaj się z poniższym poradnikiem. Znajdziesz tu garść wskazówek w czytaj dalej
 • Nowe silniki hybrydowe w Kia Sorento

  Nowe silniki hybrydowe w Kia Sorento

  Kia Sorento to już samochód, który zyskał sobie uznanie jako przestronny, komfortowy i wszechstronny SUV. Jednak teraz, z wprowadzeniem nowych silników hybrydowych, Kia podnosi poprzeczkę czytaj dalej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4