niedziela, 12 kwiecień 2015 08:01

5 wysoko rozwiniętych gospodarek uniknie ryzyka trwałego zahamowania wzrostu

Ponad trzy lata od oficjalnie ogłoszonego ożywienia, gospodarki wysoko rozwinięte z trudem wracają na ścieżkę zrównoważonego wzrostu. Niektóre prognozują nawet brak rozwoju, co wydaje się niekiedy nieodwracalne. Jednak nie wszystkie zaawansowane gospodarki znajdują się w tej samej sytuacji, jeżeli chodzi o ryzyko długotrwałej stagnacji. Które spośród rozwiniętych krajów OECD mają niezbędne środki umożliwiające przyspieszenie wzrostu w nadchodzącym dziesięcioleciu?

 

Tradycyjne wskaźniki  vs. decydujące kryteria, które uwypuklił niedawny kryzys

Aby określić, które zaawansowane gospodarki są najmniej narażone na wejście w długi okres niskiego wzrostu czy nawet stagnacji, ekonomiści Coface przeanalizowali grupę 23 krajów, opierając się na pięciu kryteriach:

1. Sytuacja demograficzna i innowacyjność– dwa tradycyjnie decydujące czynniki potencjalnego długofalowego wzrostu. Wielka Brytania doświadcza przyspieszonego wzrostu swoich aktywów, natomiast w Hiszpanii spada poziom imigracji. W obu przypadkach ważną rolę odgrywa atrakcyjność tych krajów. Stany Zjednoczone pozostają jednym z czołowych krajów pod względem innowacyjności, w szczególności w zakresie biotechnologii. Ta przewaga pomaga zapewnić długofalowy rozwój kraju.

2. Nierówność dochodów w krajach OECD częściowo tłumaczy kryzys lat 2008–2009 i niestabilne ożywienie. Prowadzi ona do długofalowej słabości siły nabywczej gospodarstw domowych o niskich dochodach. Szwecja, Dania, Stany Zjednoczone i Francja doświadczyły wzrostu nierówności zgodnie ze współczynnikiem Giniego, co przyczyniło się do spowolnienia ich rozwoju.

3. Dług publiczny i prywatny, który przybrał nadmierne rozmiary (między 300 proc. a 350 proc. poziomu PKB w większości krajów OECD), zwiększa podatność podmiotów na zagrożenia finansowe poprzez narażanie kredytobiorców na niewypłacalność i ryzyko utraty płynności.Kraje, takie jak Hiszpania i Wielka Brytania, w których przed kryzysem drastycznie wzrósł dług prywatny, popadły następnie w poważną recesję. Wśród najmniej zadłużonych znajdują się Niemcy, Australia, Szwajcaria i Finlandia.

4. Wyniki w zakresie eksportu są wysoce uzależnione od konkurencyjności – zarówno pod względem cen, jak i aspektów niezwiązanych z kosztami (innowacyjność, jakość, wzornictwo itp.). Europa Południowa i Irlandia stały się bardziej konkurencyjne dzięki obniżeniu ich realnego kursu wymiany. Wielka Brytania, Japonia i Niemcy korzystają z wysokiej wartości dodanej, jaką stanowi wizerunek ich produktów.

5 najbardziej stabilnych krajów: Niemcy, Korea Południowa, Szwajcaria, Belgia i Holandia

Z przeprowadzonej analizy wynika, że pięć krajów OECD pozytywnie się wyróżnia.

piec

źródło: Coface

Legenda do tabeli:

Górny wiersz: Sytuacja demograficzna, Innowacyjność, Nierówności, Zadłużenie, Handel

 

Niemcy

Wydatki na badania i rozwój, ponoszone głównie przez prywatne przedsiębiorstwa niemieckie, są powyżej średniego poziomu dla OECD. Systemy finansowania stanowią zachętę do wzrostu dla małych przedsiębiorstw. Dodatkowo obok stabilnego poziomu eksportu kraj korzysta z wysokiej konkurencyjności, z wyłączeniem kosztów.

 

Korea Południowa

Jako lider w branży elektroniki wysokiej jakości Korea Południowa osiąga znaczny wzrost produktywności, bazując na swoim silnym potencjale innowacyjności, w tym również wysokiej jakości systemu edukacji, wysokim poziomie wydatków publicznych na badania i rozwój oraz wysokiej liczbie złożonych wniosków patentowych. Pomimo spowolnienia w Chinach, zaawansowana innowacyjna technologia pozwala krajowi wykorzystywać potencjał gospodarczy w zakresie eksportu.

 

Szwajcaria

Innowacyjność stanowi kluczowy priorytet dla Szwajcarii, która uzyskała silną pozycję w branży biotechnologii. Obowiązujący w kraju system finansowania ułatwia dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do kredytów bankowych, a finansowanie badań i rozwoju pochodzi głównie z prywatnych źródeł. Kraj charakteryzuje również bardzo wysoka konkurencyjność pozakosztowa, a przedsiębiorstwa szwajcarskie korzystają z wizerunku marek z wyższej półki. Poziom szwajcarskiego eksportu w latach 2007-2013 wzrósł o 27 proc.

 

Belgia

Belgia to jeden z krajów o najniższym poziomie nierówności w OECD. Pod względem stopnia otwartości gospodarki kraj plasuje się w czołówce krajów OECD z wynikiem 82 proc. PKB. Dynamiczna sprzedaż eksportowa zapewnia krajowi dużą konkurencyjność.

 

Holandia

Holandia odnotowuje zrównoważone i względnie pozytywne wskaźniki. Chociaż łączne zadłużenie kraju jest dość wysokie (355 proc. PKB), poziom długu publicznego (78 proc.) umożliwiłby rządowi wsparcie sektora prywatnego w razie oczekiwanej zmiany tempa wzrostu. Szczególną przewagę kraju stanowi też działalność portowa – Rotterdam to największy port w Europie. Holandia odnotowuje również jeden z najwyższych w OECD wskaźników otwartości (83 proc. PKB).

 

 • Sprawdzone opakowania transportowe - funkcjonalność i bezpieczeństwo w jednym

  Sprawdzone opakowania transportowe - funkcjonalność i bezpieczeństwo w jednym

  Dla każdego przewoźnika zabezpieczenie towaru podczas transportu i przeładunków jest sprawą priorytetową. Zredukowanie kosztów poniesionych w wyniku uszkodzeń przesyłek to temat wymagający analiz i orientacji czytaj dalej
 • Poradnik dla par kupujących pierwsze mieszkanie

  Poradnik dla par kupujących pierwsze mieszkanie

  Kupno mieszkania jest jednym z najważniejszych kroków, jakie para może podjąć. To znaczący przełom w życiu, który wymaga dużych nakładów finansowych, czasowych i emocjonalnych. Dlatego czytaj dalej
 • Wirtualne biuro Wrocław

  Wirtualne biuro Wrocław

  Wirtualne biuro to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić swoją działalność w sposób efektywny, oszczędny, ale również profesjonalny. Korzystając z usługi wirtualnego biura, przedsiębiorcy czytaj dalej
 • Oświetl swoją następną wyprawę na kemping: Najlepsze szperacze LED dla miłośników outdooru

  Oświetl swoją następną wyprawę na kemping: Najlepsze szperacze LED dla miłośników outdooru

  Wycieczka na kemping to świetny sposób na ucieczkę od zgiełku współczesnego życia oraz na doświadczenie piękna natury. Jednak gdy słońce zachodzi, ciemność może utrudniać nam czytaj dalej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4